Nina Pilon                

ninapilon@gmail.com                   

06-43127516

 

Julianastraat 7

1541 GE Koog aan de Zaan

https://www.google.com/maps/place

 

KVK-nr: 54267366                                                           

 

Docent NT2 sinds 2001.

Gecertificeerd docent sinds 2007. Opgenomen in het Beroepsregister van NT2-docenten van de BVNT2, de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal.

 

Pilon Talen is opgenomen in het CRKBO register. De opname in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) gebeurt op basis van een audit dan wel een vrijstelling.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Pilon Talen is door de registratie niet BTW-plichtig.